top of page
11.png

Tìm đại lý!

Chúng tôi tìm Tổng đại lý- Đại lý bán hàng- Cộng tác viên toàn quốc với chính sách vô cùng  hấp dẫn.

Chính sách giá

10-19 hộp

Giá áp dụng: 97.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ 250-475 kit)

6-9 hộp

Giá áp dụng: 102.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ 150-225 kit)

> 40 Hộp

Giá áp dụng: 97.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ >1000kit)

1- 5 hộp

Giá áp dụng: 115.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ 1-125 kit)

20-40 hộp

Giá áp dụng: 92.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ 500-1000kit)

8.png

Bộ kit test nhanh covid salocor  Bộ xét nghiệm covid tại nhà    Bộ kit xét nghiệm covit   Bộ xét nghiệm covid  Bộ kit xét nghiệm covid   Xét nghiệm covid

bottom of page