11.png

Tìm đại lý!

Chúng tôi tìm Tổng đại lý- Đại lý bán hàng- Cộng tác viên toàn quốc với chính sách vô cùng  hấp dẫn.

Chính sách giá

10-19 hộp

Giá áp dụng: 97.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ 250-475 kit)

6-9 hộp

Giá áp dụng: 102.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ 150-225 kit)

> 40 Hộp

Giá áp dụng: 97.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ >1000kit)

1- 5 hộp

Giá áp dụng: 115.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ 1-125 kit)

20-40 hộp

Giá áp dụng: 92.000/ kit

1 hộp 25 kits

( Số lượng từ 500-1000kit)

8.png

Bộ kit test nhanh covid salocor  Bộ xét nghiệm covid tại nhà    Bộ kit xét nghiệm covit   Bộ xét nghiệm covid  Bộ kit xét nghiệm covid   Xét nghiệm covid