top of page

Các chứng chỉ

Updated: Oct 14, 2021

Bộ kit test nhanh covid Salocor được phê duyệt bởi FDA-EUR


Giấy ủy quyền phân phối bộ kit test nhanh covid Salorco
Công văn chấp thuận của Bộ y tế Việt nam cho nhập khẩu bộ kit test nhanh covid14 views0 comments
bottom of page