top of page

Thông tin sản phẩm bộ test nhanh tại nhà SARS COVI 2 Salocor


Bộ test kháng nguyên sars cov 2 Salocor là hình thức test tăm bông lấy dịch mũi.


Độ nhạy lên tới 94%

Độ đặc hiệu lên tới 99.9%

Sản xuất tại Phần Lanfile tài liệu:


Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (2)
.pdf
Download PDF • 3.67MB

31 views0 comments
bottom of page